El Mercurio Chili 29 januari 2016-1

Ambassadeur Chili vertelt

28 januari 2016

Kaap Hoorn, één geschiedenis en twee volkeren.
María Teresa Infante Caffi.

Ambassadeur van Chili in Nederland

Deze dagen vieren wij in Chili en in Nederland dat het 400 jaar geleden is dat Kaap Hoorn werd ontdekt en met deze naam werd gedoopt door Nederlandse scheepsvaarders. Het was in het jaar 1616. Maanden eerder waren Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten de reis begonnen vanuit Hoorn, Noord-Holland, om een alternatieve zeeroute te vinden naar Indië , buiten de monopolie van de VOC. Zij kozen de route rondom de zuidpunt van Zuid-Amerika, verloren hierbij één schip en vervolgden hun reis op de “Eendracht” om uiteindelijk op de plek van bestemming aan te komen. Van deze ontdekkingsreis resten ons méér dan alleen maar herinneringen.

Vrijdag 29 januari 2016 betekent een mijlpaal in de sociaal-culturele activiteiten die in het afgelopen jaar naar aanleiding van deze historische gebeurtenis hebben plaats gevonden en die van groot belang zijn voor de Chileens-Nederlandse betrekkingen. Sommige van deze activiteiten die in Chili plaatsvinden, zijn direct geïnspireerd door de enthousiaste voorbereidingen in Nederland en vooral in Hoorn, en zijn een reflectie van de hechte en historische band tussen beide landen.

De Gemeente Hoorn is een belangrijke partner hierin en heeft het initatief genomen voor een aantal ongekende activiteiten. Wij hebben hieraan enthousiast deelgenomen en zo nieuwe, gemeenschappelijke wortels gekweekt voor de toekomst.

Musici, filmmakers, zakenlui, burgemeesters, zeelieden, geschiedsschrijvers, de gemeenschap van diverse steden hebben zich bezig gehouden met de organisatie van tentoonstellingen, culturele manifestaties en ontmoetingen rondom dit thema, waaraan de Ambassade van Chili ook heeft kunnen deelnemen.

Niets kan beter weergeven hoe de kennis van het gebied van zuidelijk Zuid-Amerika in die tijd was, dan het kaartmateriaal uit die tijd. Het Westfries Museum in Hoorn heeft een tentoonstelling met een fantastische collectie zee- en landkaarten uit de Gouden Eeuw, vooruitlopend op de “ Atlas van Kaap Hoorn” die met sponsoring van de Nederlandse Stichting Kaap Hoorn-vaarders werd uitgegeven. Deze Atlas met historisch kaartmateriaal van het gebied rond de Kaap wordt deze maand gepresenteerd op een Symposium te Hoorn.

De Chileense archeoloog Omar Ortiz Troncoso is een van de auteurs van deze publicatie.

Het Maritiem Museum van Rotterdam heeft dit jaar een tentoonstelling rondom het thema “ Helden van Kaap Hoorn “ ingericht, waarin o.a. een zeegezicht van de Chileense kunstschilder Franco Salas Bórquez te zien is. Dit schilderij is gemaakt in de havenstad Saint Malo in Frankrijk. Deze tentoonstelling zal mogelijk later dit jaar naar Chili reizen. Ook is er op initiatief van de Chileense Ambassade een nieuwe editie in het Nederlands gedrukt van de verzameling korte verhalen “ Kaap Hoorn” van onze Chileense schrijver Francisco Coloane, winnaar van de Chileense Nationale Literatuur Prijs. Dit boek is geschonken aan openbare bibliotheken in Nederland.

Afgezien van het beeld van een stormachtige zee en onoverwinnelijke wind, weerspiegelt de geografie van dat gebied ook een realiteit die het verdient om vandaag de dag onder de aandacht gebracht te worden. Van zeezeilers tot handelsroutes en een voortdurende handel de Chileens- Nederlandse betrekkingen zijn niet te schetsen in een paar lijnen. Zij zijn ook van politeke, sociale en culturele aard, waarin de rol de Chileense gemeenschap zichtbaar is. Chilenen die zich hier hebben gevestigd in het verleden en toen bescherming hebben ontvangen van de Nederlandse autoriteiten, en de nieuwe generatie Chilenen die hier komen onderwijs genieten aan de universiteit, zoals er ook andersom Nederlandse studenten naar Chili gaan.

Kaap Hoorn, waar aanstaande vrijdag de hoge Chileense autoriteiten tesamen met Nederlandse eregasten bijeen zullen komen op uitnodiging van de Chileense Marine en de autoriteiten van Magallanes, zal altijd een onschatbaar referentiekader blijven in de ontmoetingen tussen onze beide landen.