Glas in Lood foto website

ODE AAN HOORNSE SCHEEPVAART

13 januari 2015

Een ode aan de scheepvaart van weleer. Onder dat motto heeft kunstenaar Peter Dorleijn een nieuw glas-in-loodraam ontworpen voor de Hoornse Oosterkerk. Aanleiding voor het aanbrengen van een nieuw raam in het koor van de kerk, die vroeger vooral door vissers en schippers werd bezocht, is het feit dat 400 jaar geleden Kaap Hoorn werd ontdekt.

Daarnaast leeft bij het stichtingsbestuur van de Oosterkerk al lang de wens om met een nieuw raam het visuele evenwicht in het koor te herstellen. Een significante gift van een de Oosterkerk goed gezinde Hoornse ondernemer maakt de realisering van het raam nu mogelijk.

Belangrijke schenking
“Natuurlijk had het geschonken bedrag ook voor ons onderhoudsfonds kunnen worden gebruikt. Immers, de schenker heeft ons totaal vrijgelaten in de besteding van het bedrag. Maar aangezien je zelden of nooit in één klap zo’n langgekoesterde wens in vervulling kan laten gaan, heeft het bestuur na echt lang wikken en wegen besloten om het koor met dit nieuwe raam te verrijken”, aldus voorzitter Eddy Boom. Hij vertelt verder dat in de herfst de aanzienlijke schenking duidelijk werd. “De Hoornse ondernemer heeft ons volledig verrast. We hebben binnen het bestuur een wensenlijstje. Sommige van die wensen moeten noodzakelijkerwijs worden gerealiseerd. Zo hebben we onlangs nog een nieuwe vloer op het podium laten leggen. Andere wensen van zo’n lijstje staan er eigenlijk pro forma en voor de lange termijn op. Die wensen kunnen alleen maar werkelijkheid worden als er een genereuze schenking wordt gedaan”.

Gezicht op Hoorn
Het ontwerp van Peter Dorleijn brengt vooral de geschiedenis in beeld van de scheepsvaart vanuit en de scheepsbouw in Hoorn. Het centrale beeld in het nieuwe raam wordt gevormd door een fluitschip en een Oost-Indiëvaarder. Dorleijn liet zich hier mede inspireren door het schitterende schilderij Gezicht op Hoorn van Hendrik Cornelisz.Vroom (1622) dat in het Westfries Museum te zien is. Verder zijn in het raam maar liefst zes kleinere afbeeldingen te vinden van op de Zuiderzee in de loop der eeuwen gebruikte vissersschepen. Peter Dorleijn heeft daarnaast talloze afbeeldingen van attributen uit de scheepsvaart gebruikt.

De opdracht voor het maken van het nieuwe glas-in-loodraam is inmiddels verstrekt aan drs. Marije Wolfswinkel van Lichtraamwerk in Noord-Scharwoude. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de restauratie en het vervaardigen van glas-in-loodramen. Het is de bedoeling, dat het raam in de zomermaanden in het koor van de Oosterkerk wordt geplaatst. Tijdens een grote herdenking op 15 augustus 2015 van ‘400 jaar Kaap Hoorn’ door de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders – waarvoor de Oosterkerk als thuishaven dient – is het raam dan in volle glorie te zien.