wandkleed Final Preview klein-1

INSPIRATIEBRON VOOR KUNSTWERK

18 september 2015

Dat de ontdekking van Kaap Hoorn in Chili 400 jaar geleden een inspiratiebron is voor velen blijkt uit het kunstwerk 'The Self in the Other along the Tropic of I-am-You' van interdisciplinair kunstenaarsduo Van 't Hullenaar en Vis in Het Pakhuis in Hoorn.

Merel van ’t Hullenaar en Niels Vis wonen en werken in Amsterdam. Zij beschouwen tijd en ruimte als een medium, waarbinnen zij nieuwe narratieven willen creëren voor hun publiek. Het bepalen van de relaties van tijd tot de cinematografische, architectonische, theatrale, geografische en sculpturale ruimte staat centraal in de samenwerking. De specifieke context, plek en locatie vormt vaak het beginpunt voor hun installaties en conceptuele kunstwerken, waarin wordt gespeeld met de lichaamelijkheid van de toeschouwers tegenover de geconstrueerde werkelijkheid waarin zij zich bevinden. Zo ontstaat er een bewustwordingsprocess bij de kijker; een geïntensiveerde ervaring van heden, verleden en toekomst, waarbij realiteit en fictie hun vaste waarden lijken te verliezen.

Dit werk is geïnspireerd op de cartografie van de gouden eeuw, en op de manier waarop daarin het imaginaire "Zuidland" oftewel "Terra Incognita Australis" werd weergegeven. Dit fenomeen was tevens het geheime doel van de ontdekkingsreis van Schouten en Le Maire in 1615, die leidde tot de ontdekking van Kaap Hoorn. In de ontwikkeling van het werk heeft kunstenaarsduo Van ’t Hullenaar & Vis het journaal van Schouten en de geheimzinnigheid rondom kaarten en zeeroutes uit de VOC tijd gebruikt en naar een Terra Incognita van het heden toe vertaald. Dit heeft geleid tot een gelaagd werk, waarin heden, verleden en toekomst samen lijken te vallen in een nieuw imaginair universum.