kinkaart-1

11 MRT + Kartografie

12 februari 2016

Op vrijdag 11 maart 2016 houdt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie een studiemiddag over de kartografie van Kaap Hoorn en het zuidelijk deel van Zuid- Amerika in de zestiende en zeventiende eeuw. De studiemiddag wordt gehouden in het Westfries Museum in Hoorn van 13:00 17:00 uur.

Op 29 januari 1616 voer het schip de Eendracht onder leiding van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten langs Kaap Hoorn. De ontdekking van de zuidpunt van Zuid- Amerika heeft grote invloed gehad op de kaartbeeld van de gehele regio. Ook vóór genoemde reis werden er door onder andere Nederlandse reizen door Straat Magellaan, belangrijke ontdekkingen gedaan die op kaarten ingetekend werden. Om de ontdekking Kaap Hoorn te herdenken, wordt er in het Westfries Museum een tentoonstelling gehouden met kaarten uit het bezit van Hans Kok.

Aanleiding voor de themadag is dan ook de ontdekking van Kaap Hoorn, nu 400 jaar geleden, de tentoonstelling Kaap in Kaart in het Westfries Museum en de publicatie van het met veel kaarten geïllustreerde boek ‘De Atlas van Kaap Hoorn’.

Programma:

13.00: Ontvangst (koffie & thee).
13.30: Aanvang, huishoudelijke mededelingen.
13.45: Diederick Wildeman. De reis van Le Maire & Schouten en de ontdekking van Kaap Hoorn.
14.15: Sjoerd de Meer. Voorbij het eind van de wereld: de cartografie van Kaap Hoorn. 14.45: Maarten Klein. Hoogtepunten uit de ‘Atlas van Kaap Hoorn’.
15.15: Hans Kok. Introductie op de tentoonstelling Kaap in Kaarten rondgang door de tentoonstelling.
Ca. 15.45-17.00: Borrel. Vervolg z.o.z.

Kosten deelname en aanmelden:

De kosten voor deze studiemiddag bedragen € 20,--. U kunt zich opgeven door dit bedrag vóór 7 maart 2016 over te maken op IBAN NL89INGB0004878973 t.n.v. GIN-Historische Kartografie te Zoetermeer.
Buitenlandse deelnemers kunnen (bij voorkeur) betalen per IBAN/BIC, t.w. IBAN: NL89INGB0004878973; BIC: INGBNL2A. Het maximum aantal deelnemers is 60, dus wacht niet te lang met aanmelden indien u van deelname verzekerd wilt zijn.

Contact:

Diederick Wildeman: dwildeman@hetscheepvaartmuseum.nl (organisatie dag) Peter Quirijnen: sppm.quirijnen@pzh.nl (penningmeester)

Locatie en bereikbaarheid:

Westfries Museum, Roode Steen 1,1621 CV Hoorn.
Het museum ligt op ca. 10 minuten wandelen van NS Station Hoorn

www.wfm.nl